ما می توانیم این پروژه را برای شما انجام دهیم:

با سلام
یک متن 30 صفحه ایی دارای دو بخش با عنوان های زیر می خواهم

1-مایمو و شکلدهی پرتو
2-سیستمهای مبتنی بر موج میلیمتری

متن ترجمه مقالات 2017 به بعد باشد.

کپی نباشد.

حتما رفرنس داخل متن خورده باشد و در انتها لیست منابع آورده شود.

حتما قبل از واریز پول متن از جهت بالا بررسی خواهد شد.

روز شنبه ظهر این متن باید تحویل داده شود.

در صورت نیاز به انجام این پروژه و انجام پروزه های مشابه با ما تماس بگیرید:
02128421193
09129726343
09362196343
omid.ahmadyani@Outlook.com

تلگرام: omidahmadyani_support